"הסיבוכים והתמותה מהנגיף גבוהים יותר בנשים הרות"
ינון מגל ובן כספית