"דירוג האשראי הישראלי נשאר איתן"
ינון מגל ובן כספית