"אנחנו עדיין לא רואים את האור - אבל הוא תכף בא"
דידי לוקאלי