"אם הפגנות לא מביאות מחלות אז גם לוויות לא"
ינון מגל ובן כספית