"מבחינת הגירעון השנתי, אנחנו במקומות הכי גרועים בעולם"
איפה הכסף