שטרן: חושב שרוב הזמן, בן ארי הרגישה חלק מיש עתיד
בן כספית ואריה אלדד