"אנחנו ברשתות המסחר אומרים די למצב הזה ונערכים לפתיחה"
איפה הכסף