"הסגר מביא לקריסה כלכלית ונפשית של הילדים"
איפה הכסף