ח"כ האוזר: האם גם בהעברת החיסונים ישראל עוצמת עין?
ינון מגל ובן כספית