"זה בית דין ששופט רק אנשים, לא מדינה עומדת לדין"
אראל סג"ל