"ינון, לך תבדוק את שורות אותות הגבורה והצל"שים"
ינון מגל ובן כספית