חמש שנים למותו של אביגדור (יאנוש) בן גל
ינון מגל ובן כספית