"אתה קולט שאתה פתאום אילם ואין לך מה להגיד"
שיחות לילה