"אני ממליץ שמורים שלא התחסנו יישארו בחדר מורים"
בן כספית ואריה אלדד