"הפועל עלולה להסתבך אם לא תביא נקודות בפליאוף התחתון"
ספורט