זמיר: "אם הייתי אמו של נתניהו - הייתי גאה מאוד"
ינון מגל ובן כספית