"לתרבות אין לובי - מדובר בהחלטה פוליטית"
איפה הכסף