"את סיפור השבת הצעירה, הוביל גנץ לא פחות מרה"מ"
ינון מגל ובן כספית