מגפת השנאה: "כאילו נהיו לנו מדינות בתוך המדינה"
שיחות לילה