אם שתשלח את ילדיה ללמוד בקניון: "אנו סוחבים איתנו את כל המדינה"
שיחות לילה