"אין לי בעיה לספוג את האש כדי להציל את המפלגה" 
ינון מגל ובן כספית