הסיבה להחזרת הצעירה מסוריה קשורה לספורט?
דידי לוקאלי