"למה התאמצו להחזיר לארץ את הבחורה שחצתה את הגבול?"
גיא פלג