"נתניהו יוצר שתי מדינות - למחוסנים וללא מחוסנים"
בחירות אישיות