"הפוליטיקה הישראלית בשפל של כל הזמנים"
בחירות אישיות