"אנחנו לא מפחדים ממשברים - הם חלק מהזהות האנושית"
תחשבו טוב