"אנחנו רואים את האחר לא רק דרך הפוליטיקה שלו"
תחשבו טוב