"התקשורת מסיתה נגד ציבור שהכי קל להסית נגדו"
אראל סג"ל