"לימודים עד סוף חודש יולי? זה ספין בחירות"
איפה הכסף