"לכוון נשק לראשו של המנוח זהו רצח בכוונה תחילה"
גיא פלג