"החלטת בג"ץ - הפקרות של בית המשפט העליון"
ינון מגל ובן כספית