"השווקים הם לא בועה, יש בהם איים של בועות"
איפה הכסף