"החלטותיו של נתניהו לא היו חלק במותם של קורבנות הקורונה?"
גיא פלג