"האושר מתחיל כשלומדים לראות גם את הטוב בחיים"
שיחות לילה