בתי המלון נפתחים מחדש: "העובדים לא ששים לחזור"
איפה הכסף