"מרב מיכאלי עושה הנשמה לעבודה ומצליחה להחיות אותה"
גיא פלג