"לא שיערתי קשר בין משי זהב לתיאורים הקשים"
זהבי עצבני