"הגבר הזה גרם לה להתנתק מכולם, ולהתקרב לדת"
אלון גל