9,000 נוסעים עברו בנתב"ג לאחר הסרת ההגבלות
איפה הכסף