"אחמד טיבי לא גינה את הפיגוע בו נרצח בני"
ינון מגל ובן כספית