זוכרים את ניצולי השואה בכל יום
יום הזיכרון לשואה ולגבורה