"אם בנט רוצה להצטרף לליכוד, הדלת פתוחה"
ינון מגל ובן כספית