בן: "המדינה נחטפה"; "ינון: "זה לא גוש השינוי - זה גוש דמיקולו"
ינון מגל ובן כספית