בן: "יש לכם נוכחות בכל האולפנים"; ינון: "אנו יותר מוסריים מכם"
ינון מגל ובן כספית