"מערך בריאות הנפש בצה"ל - צינור פליטה משירות"
בן כספית ואריה אלדד