"היכולות המבצעיות שלו היו גדולות - היינו קוראים לו בדואי"
רוני דניאל