"אני יודע שאני אוהב אהבת אחים את מי שמולי"
רוני דניאל