שבת עברית ליום העצמאות: בעריכת רז שכניק
שבת עברית ליום העצמאות