שבת עברית ליום העצמאות: בעריכת אראל סג"ל
שבת עברית ליום העצמאות