"צריך להתמקד ולחשוב על הפעולה שחשוב לנו לזכור"
תחשבו טוב